Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Tweedehands e-bookmarkt moet illegale content weren

e-book.jpg

Een tijdje geleden schreef Nils Winthagen voor Emerce.nl een artikel over het auteursrecht en het verkopen van tweedehands e-books. Dit schreef hij naar aanleiding van een kort geding procedure tussen Tom Kabinet en het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV). In het kort geding werd NUV in het ongelijk gesteld. NUV ging met succes in hoger beroep. Tom Kabinet mag geen dienst aanbieden waarmee illegale e-books verkocht kunnen worden. 

Tom Kabinet voerde in kort geding aan dat zij voorwaarden stelt aan de e-books die op haar website worden aangeboden. Deze moeten onder meer legaal verkregen zijn en de verkoper moet zijn exemplaar verwijderen zodra hij deze heeft verkocht. De voorzieningenrechter ging hierin mee en Tom Kabinet mocht tweedehands e-books blijven verkopen via haar website.

 

Het hof oordeelt nu dat het verkopen van tweedehands e-books in beginsel is toegestaan. Dit motiveert het aan de hand van het bekende UsedSoft-arrest over het doorverkopen van tweedehands software. Verder gaat het hof mee in het argument van het NUV dat Tom Kabinet de doorverkoop van illegale e-books faciliteert. 

 

Daarnaast stelt het hof vast dat indien Tom Kabinet er alsnog in slaagt om voldoende effectieve maatregelen te nemen om dergelijke illegale content van haar website te weren, zij zich tot de voorzieningenrechter kan wenden met een verzoek tot opheffing van het verbod.

 

Het NUV heeft via een persbericht laten weten blij te zijn met de uitspraak die illegale doorverkoop van e-books een halt toeroept. Tom Kabinet lijkt zich niet uit het veld te laten slaan en heeft aangegeven door te zullen gaan met een kleinere collectie. Alle boeken die geen watermerk bevatten zullen worden verwijderd uit het assortiment. 

 

Lees het volledige arrest hier.