Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Privacy-vriendelijk gebruik maken van Google Analytics

Google_Analytics_2014.png

Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is sinds kort een handleiding beschikbaar (enkel via de zoekfunctie) waarin het aan de hand van vier stappen uiteenzet hoe op een privacy-vriendelijke wijze gebruik kan worden gemaakt van Google Analytics. Analytics is de dienst van Google waarmee allerlei statistieken over een website kunnen worden verzameld, zoals bezoekersverkeer, paginaweergaves en bezoektijd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tekstbestanden die op de computer van de eindgebruiker worden geplaatst, zogenaamde analytische cookies.

Met de handleiding lijkt het CBP alvast in te willen spelen op de aanstaande wijziging van art. 11.7a Telecommunicatiewet. Hiermee wordt een versoepeling beoogd van de vereisten voor onder andere het plaatsen van analytische cookies. Voor analytische cookies met geen of slechts geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van eindgebruikers geldt na inwerkingtreding van voorgestelde wetswijziging geen toestemmingsvereiste meer.

 

Het is dus afhankelijk van de privacy-impact van de desbetreffende analytische cookie of voor het plaatsen daarvan straks nog toestemming nodig is. De handleiding van het CBP biedt handvaten om de Google Analytics zo in te stellen dat de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer beperkt zijn en voorafgaande toestemming door middel van een pop-up schermpje niet langer nodig is.

 

Met analytische cookies worden echter nog altijd persoonsgegevens verwerkt. Het CBP merkt op dat er ook sprake is van een persoonsgegeven als de laatste drie cijfers van een IP-adres worden gemaskeerd; een mogelijkheid die Google Analytics biedt. Over de verwerking van persoonsgegevens dienen eindgebruikers te worden geïnformeerd. Of die informatieplicht ook alle genomen maatregelen uit de handleiding van het CBP moet omvatten, zoals het CBP aanraadt, is echter de vraag.

 

De handleiding is hier te raadplegen.