Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Werken groot kunstenaars nu publiek domein

famous_painters.jpg

Met het inluiden van het nieuwe jaar is tevens de deur naar het publieke domein geopend voor de werken van kunstschilders Mondriaan, Kandinsky, Munch en Nussbaum. In Europa zijn auteursrechtelijke werken beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker (post mortem auctoris). Voornoemde kunstenaars waren in 2014 precies 70 jaar geleden overleden en dus zijn per 1 januari van dit jaar de auteursrechten op hun werken in Europa komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de werken nu onbeperkt mogen worden gepubliceerd.

 

Enige nuancering is op zijn plaats voor wat betreft de auteursrechten van Mondriaan. Hij heeft het grootste deel van zijn leven in de Verenigde Staten gewoond (New York) waardoor tevens rekening dient te worden gehouden met de Amerikaanse Copyright Act. De V.S. houdt er een ander systeem op na omtrent de beschermingsduur van auteursrechten. Over het algemeen geldt ook een beschermingsduur van 70 jaar post mortem auctoris. Echter voor werken die tussen 1923 en 1978 door Amerikaanse inwoners (zoals Mondriaan) openbaar zijn gemaakt buiten de V.S. geldt een beschermingsduur van 95 jaar na de datum van eerste publicatie. Voor Mondriaan geldt dus dat bepaalde werken nog even beschermd zijn naar Amerikaans recht.

 

Dit verschil in beschermingsduur ontluikt een discussie omtrent het gebruik en het afbeelden van bepaalde werken van Mondriaan op internet. Door de werken vrij toegankelijk te maken voor Amerikanen zouden de erfgenamen van Monderiaan (The Mondrian Trust) kunnen aanvoeren dat hun auteursrechten worden geschonden. Amerikanen hebben immers ook toegang tot Europese websites, maar voor hen geldt dat de betreffende werken nog steeds beschermd zijn en dus niet zomaar openbaar gemaakt mogen worden.